Benigno Malo

×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 188842

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Mastif Tybeta?ski jest ras? psa nalezaca do typu górskiego. Wyhodowany w Tybecie, za podstawowe zadanie mia? zaganianie zwierz?t i stró?owanie. Dzisiaj to psy znane na ca?ym ?wiecie, hodowane przede wszystkim jako zwierz?ta wystawowe, stró?e oraz towarzysze ?ycia. Bez w?tpienia psy tej rasy nale?? do bardzo przyjaznych, towarzyskich, a tak?e bardzo iteligentnych. Mastif tybeta?ski to zwierze, który posiada duzy temperament i ch?? dominowania. W?a?ciciele Do-Khyi Tibetan Mastiff Puppies tych psiaków mog? czu? si? w ich obecnosci bardzo bezpiecznie, poniewa? psiaki te s? nadwyraz czujne i uwa?ne, a tak?e bardzo nieufne w stosunku do obcych. Bardzo mocno przywi?zuj? si? do swoich w?a?cicieli i s? im calkowiceie oddani. Jakie cechy wygl?du ma mastif tybeta?ski? S? to przede wszystkim ?redniej wielkosci, g??boko osadzone, koloru br?zowego oczy. Uszy opadaj?ce, w ksztalcie serca. Ogon d?ugi, zarkr?cony, a szyja ze zwisaj?cym podgardlem. Wlasciwe wychowanie zwierzecia mo?e uczyni? go bardzo ?agodnym i spokojnym, bez jakichkolwiek oznak agresji. Aby to uczynic, nale?y dok?adnie pozna? jego natur? i charakter. Wszyscy, którzy pozyskaja pod swój dach jednego z mastifów tej rasy, z pewno?ci? zyskaj? nowego, wiernego przyjaciela.

Download Template Joomla 3.0 free theme.